Det här är vi

Alingsås Bryggeri AB är ett mikrobryggeri som har funnits sedan 2013 och har sålt öl sedan september 2015. Alingsås Bryggeri AB är en obunden och fri aktör i ölbranschen. Företaget har startat genom en insamling av pengar från vänner och bekanta och andra Alingsåsbor. Vi har nästan 200 aktieägare, ett fantastiskt nätverk av kunniga människor som på olika sätt hjälper oss att driva företaget. För närvarande har vi inga skulder. Det ger oss ett oberoende och en frihet att göra det vi själva vill. Vi vill ha roligt och vara med och skapa kontakter och skänka glädje till andra människor med det vi gör.  Vi vet att i kreativiteten och gemenskapen i arbetet finns den största lyckan med att göra öl.

För Alingsås Bryggeri AB är den lokala förankringen viktig. Vi vill knyta an till de traditioner som finns i Alingsås av ölkultur och ölbryggande ända sedan det gamla bryggeriets dagar, och vi vill agera och verka på en lokal marknad. Att få göra en öl på råvaror från lokala producenter är en framtida dröm för oss.

Alingsås Bryggeri AB strävar efter ett miljömässigt hållbart sätt att göra öl på. Vi har mycket kvar att arbeta på här, men tankarna finns ständigt hos oss om hur vi ska göra för att förbättra oss så att vårt avtryck på miljön blir mindre.

Alingsås Bryggeri AB har som mål att göra sådana öl som vi själva gillar. För oss handlar det inte om att göra den beskaste ölen eller att hitta den konstigaste ingrediensen. Vi tänker inte heller tumma på råvarorna för att jaga ett lägre pris. Vi vill göra välbalanserade öl som tål att drickas ofta. För den skull tillåter vi oss att experimentera, men vi behöver inte vara extrema – det räcker med att vara speciella!